Choose format

NOK 369

Kulturens refortrylling

2. utgave
En ny type religiøsitet har gradvis vunnet innpass i vestlig kultur og forandret det religiøse bildet. Moderne menneskers eksistensielle spørsmål bearbeides i nyreligiøsiteten, og religiøse fortellinger gir seg uttrykk i dagligliv og populærkultur. Det er dette forfatterne kaller Kulturens refortrylling.
Denne boka var, da den utkom for første gang i 1998, den første boka som beskrev bredden i nyreligiøsiteten. Boka brukes i undervisning og har nådd store lesergrupper siden den utkom, og med denne andre utgaven er boka oppdatert fram til i dag.Boka henvender seg til alle som er opptatt av religiøsitet i dagens samfunn, både studenter ved universiteter og høgskoler og den almenne leser.
"Bokens styrke ligger ikke utelukkende i at den samler store deler av det nyreligiøse feltet mellom to permer. Forfatterne benytter også et religionsvitenskapelig perspektiv og analyserer nyreligiøsitet både som religion og kulturuttrykk." (Jeanette Sky, Morgenbladet)

Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson er professorer i religionsvitenskap ved Universitetet i bergen. De har svært høy kredibilitet på området, noe som bl.a. kommer til uttrykk ved at det er de to som skal skrive "Hva er religion" i Universitetsforlagets serie.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215008172
  • Publication date: 01.08.2005
  • Book group: 217

Ingvild Sælid Gilhus

Ingvild Sælid Gilhus er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
More about the author

Lisbeth Mikaelsson

9/8/2015 ACOHNO: Lisbeth Mikaelsson er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
More about the author