Choose format

In stock
NOK 459

Kunnskapsløftet

På vei mot felles kvalitetsansvar?
Denne boka fra 2010 løfter fram hvorfor og hvordan Kunnskapsløftet må utvikles og fornyes, slik at det kan bidra til å gi alle elever den opplæringen de har krav på.
Boka kan på den ene siden brukes til kritiske analyser av Kunnskapsløftet som utdannings- og læreplanreform. På den andre siden kan den brukes normativt til å videreutvikle forslag til forbedringer av reformen.

Forfatterne viser til en undersøkelse der skoleeiere har blitt spurt om hvordan implementeringen av Kunnskapsløftet har foregått. Undersøkelsen viser tydelig er det er delte oppfatninger og at ulike prioriteringer har funnet sted. Forfatterne diskuterer på den bakgrunn om skoleeiere er seg bevisst det ansvaret de har for kompetanse innenfor opplæring i skolen.

"Her stiller han mange vektige spørsmål som alle som er opptatt av mening og sammenheng i skoleutviklingen i landet vårt, bør få med seg og tenke gjennom. Til oss lærere gir i praksisfeltet gir boka mange innspill til en bredere kunnskap og forståelse av vårt oppdrag." (Marit Rundberg, Bedre skole nr. 3 2011)

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056654
  • Publication date: 05.05.2021
  • Book group: 893

Erling Lars Dale

Erling Lars Dale var professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo og en nestor innen norsk pedagogisk forskning. Han har utgitt en rekke artikler og bøker innenfor pedagogikk.
More about the author