Choose format

In stock
NOK 499

Kunnskapsverkstedet

å se det levende i en praksis
Kunnskapsverkstedet er en pedagogisk modell. Forfatterne viser hvordan bruk av fortelling, refleksjon og undring kan brukes for å utvikle kunnskap.
Arbeidet veksler mellom individuell skriving og refleksjon, og utveksling i grupper. Modellen har flere faser og det benyttes også andre estetiske uttrykk for å utdype refleksjonene.

Målgruppen er yrkesutøvere innenfor sosialt arbeid, barnevern og pedagogisk virksomhet. Boken har særlig relevans for videreutdannings- og masterprogram der studentene skriver personlige, faglige essayer, men egner seg også som inspirasjon for å skreddersy program for fagutvikling innenfor organisasjoner.

Antologien er et resultat av et bredt nettverksamarbeid i prosjektet Stories Enhancing Skills i Leonardo da Vinci-programmet, der 11 partnerorganisasjoner fra forskning, undervisning og praksisfelt i Norden, Estland og Spania har samarbeidet om utprøving av Kunnskapsverkstedet som læringsarena innenfor sosialt arbeid og pedagogisk virksomhet.

Bidragsytere: Rafael Aliena, Angelica Majos Trepatt, Sirli Peterson, Jan Jaap Rothuizen, Finn Thorbjørn Hansen, Else Målfrid Boine, Inger Helen Erstad, Sofie Normann, Sigrid Nordstoga. Etterord av Jens Ivar Nergård.

Detailed information

  • Pages: 280
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215018546
  • Publication date: 10.05.2013
  • Book group: 223

Inger Helen Erstad

More about the author

Finn Thorbjørn Hansen

More about the author