Choose format

NOK 499

Kunst og konflikt

Teater, visuell kunst og musikk i kontekst
I denne boken utforsker forfatterne forholdet mellom kunst - visuell kunst, musikk og teater - og konflikter av ulik art, både åpenbare konflikter, deriblant væpnede konflikter og krig, og mer skjulte eller neglisjerte konflikter.

Hva skjer med kunstneriske prosesser, verk og institusjoner i konfliktfylte politiske kontekster? Hvordan kan estetiske erfaringer og de ulike kunstarter bidra til å forstå og håndtere konflikter i vår hyperkomplekse verden i dag? Når blir kunsten selv gjenstand for konflikt? Og hvilken betydning har konflikter i kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser?

Konflikter kan eskalere og føre til vold og destruksjon - samtidig kan det være feil, og til og med farlig, å unngå eller fortrenge konflikt. Kunst kan skildre og fortolke konflikter eller gjøre et forsøk på å gripe inn i, bearbeide eller transformere konflikter. Den kan også provosere og skape motstand, og kan komme i skuddlinjen - i bokstavelig eller overført forstand. Antologien adresserer ambivalensen i selve konfliktbegrepet, og tematiserer «kunst og konflikt» gjennom kunsten som «linse» og optikk på samfunnet.

Forfatterne kommer fra ulike kunstfag og forsker på kunst, gjennom kunst og i kunsten. De er kunstnere, kunstpedagoger og forskere og anvender en kontekstuell forståelse av kunst.

Siemke Böhnisch og Randi Margrethe Eidsaa leder den tverrfaglige forskningsgruppen Kunst og konflikt ved Universitetet i Agder.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032351
  • Publication date: 25.09.2019
  • Book group: 216

Randi Margrethe Eidsaa

More about the author

Siemke Böhnisch

More about the author