Choose format

In stock
NOK 399

Kunsten å bryte grenser

Tverrfaglig læring i skolen

Anmeldelser:

  • Les omtale i Bedre Skole, her. (Side 80-81)
Når grensene mellom fagene i skolen brytes, vil fagene berike hverandre og styrke elevenes læring og utvikling. Det handler ikke om å «gi fra seg» tid til tverrfaglig samarbeid, men om å vinne tid. I et tverrfaglig læringsforløp vil et fag dra nytte av perspektiver fra andre fag, og elevene vil utvikle en mer helhetlig og dypere forståelse av fagets egenart og fagets plass i en sammenheng.

Boken gir en god innføring i læreplanverkets intensjoner, og hvordan man som pedagog bør jobbe med å koble planene med hverandre. Den gir en rekke eksempler på hvordan man i praksis kan jobbe tverrfaglig i klasserommet. Det gis blant annet tips til kreativ tenking, problemløsing, organisering, fag- og timefordeling og ikke minst tverrfaglige metoder.

Målgruppene for boken er studenter i lærerutdanning og lærere i skolen.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215036182
  • Publication date: 16.05.2022
  • Book group: 215

Dag Johannes Sunde

DAG JOHANNES SUNDE er utdannet musikkviter og lærer. Han har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskolen og som seniorrådgiver i læreplanutvikling og vurdering i Utdanningsdirektoratet. Sunde har god innsikt i prosessen fra idé til ferdig læreplan, fra innsiden. I dag jobber han som spesialrådgiver for byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo rådhus, med implementering av LK20 i et skoleeierperspektiv.
More about the author

Hans-Marius Fløtre Christensen

HANS-MARIUS FLØTRE CHRISTENSEN er utdannet allmennlærer og har master i utdanningsledelse. Han har jobbet i ungdomsskolen siden 1998 og har erfaring både som lærer og skoleleder. I dag er han rektor på Ringstabekk skole og jobber med å raffinere og videreutvikle en tverrfaglig praksis i tråd med LK20.
More about the author