Choose format

In stock
NOK 489

Kunsten å lese skjønnlitteratur

Om lesestimulering og lesekompetanse
En innføring for lærerstudenter og lærere i å analysere og beskrive skjønnlittertære tekster. Og en bok om r om livet, og hvordan litteratur kan leses slik at vi utvikler vår evne til å forstå både oss selv og andre.
Lærerstudenter trenger stimulering og trening i å observere og beskrive litterære tekster. For at en skal kunne vise elever vei inn i teksten, må en selv mestre kunsten å lese langsomt og observere signaler og formuleringer, og en må kunne beskrive det en har observert. Denne boken presenterer ulike metoder for å analysere og beskrive tekster. Forfatteren ønsker videre å bidra til å styrke elevers evne til å forstå hvordan litteraturen handler om livet, og slik utvikle deres evne til å forstå både seg selv og andre.

"Kunsten å lese skjønnlitteratur" er en innføring for lærerstudenter og lærere.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215006154
  • Publication date: 14.02.2005
  • Book group: 215

Anne-Kari Skardhamar

Anne-Kari Skarðhamar er dr.art. og førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning. Hun har også skrevet Litteratur, bilde og musikk. Bidrag til tverrfaglig didaktikk i samarbeid med Karen Marie Ganer (2001) og Litteraturundervisning. Teori og praksis (2. utgave 2001)
More about the author