Choose format

In stock
NOK 679

Lærebok i barne- og ungdomspsykiatri

6. utgave

Anmeldelser:

  • Les anmeldelse i Paidos, her.
  • Les anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening, her.
Tidligere utgaver hadde tittelen Lærebok i barnepsykiatri, og denne revisjonen har den samme oppbyggingen.

I første del gir forfatterne en oversikt over fagets teoretiske grunnlag før de i del 2 med utgangspunkt i en beskrivelse av de kliniske tilstandene gjennomgår forekomst, årsaksforhold, klinisk bilde med forløp, diagnostisering og behandling for hver enkelt tilstand.

I denne utgaven beskrives det reviderte diagnosesystemet ICD-11. I del 3 gjennomgår forfatterne allmenne risikofaktorer og spesielle sårbare grupper, mens de i del 4 presenterer generelle prinsipper for utredning og behandling og beskriver oppbyggingen av tjenestetilbudet i Norge.

Oppbygningen av boken er styrt av to hensyn. Det første er å gi leseren en helhetlig innføring i barne- og ungdomspsykiatri. Det andre er ønsket om at boken skal tjene som et oppslagsverk. Forfatterne henvender seg først og fremst til studenter i grunn- og videreutdanninger innenfor helsefag, pedagogikk, sosialfagene, medisin og psykologi.

«Jeg anbefaler denne boken på det varmeste, og oppfordrer sterkt til å lese alle kapitler [...]
Bjørg Rosland, Tidsskrift for Den norske legeforening

Detailed information

  • Pages: 416
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215048451
  • Publication date: 17.01.2022
  • Book group: 213

Berit Grøholt

Berit Grøholt er professor emerita ved Universitetet i Oslo og har deltatt i forskning innenfor en rekke barnepsykiatriske områder.
More about the author

Bernhard Weidle

Bernhard Weidle er spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri. Han er overlege ved BUP-klinikk ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt-Norge i Trondheim.
More about the author

Ida Garløv

Ida Garløv er spesialist i barne -og ungdomspsykiatri og arbeider som seksjonsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, Ungdomspsykiatrisk seksjon.
More about the author

Ruth-Kari Ramleth

Ruth-Kari Ramleth er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og arbeider som overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Oslo Universitetssykehus, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
More about the author