Choose format

In stock
NOK 359

Læreres kollegasamtaler

Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning
«Læreres kollegasamtaler» handler om forholdet mellom lærersamarbeid og profesjonell utvikling i skolen og gir et empirisk bidrag til problemstillinger om disse tema.
Boken er et bidrag til forståelse av den utdanningspolitiske, skoleorganisatoriske og pedagogiske rammen for utøving av en kollektiv lærerrolle. Den vil også kunne gi innsikt i hvordan vi kan forstå lærersamarbeid som kilde til profesjonsutvikling. Siktemålet med boken er å belyse hvordan kollegasamtaler kan bidra til bedre undervisning. En slik innsikt kan gi lærere og andre aktører i skolen økt kompetanse til å ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning.

Boken henvender seg til forskere, skoleledere, lærere og studenter i lærerutdanningene. Forhåpentligvis kan boken fungere som tankeredskap til alle som er opptatt av lærersamarbeid og profesjonsutvikling i skoleorganisasjonen.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028712
  • Publication date: 12.01.2018
  • Book group: 215

Edel Karin Kvam

Edel Karin Kvam er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet Bergen der hun underviser i pedagogikk ved Praktisk-pedagogisk utdanning og Integrert lektorutdanning. Hun er også førsteamanuensis 2 ved NLA Høgskolen i Bergen. Hun har i en årrekke undervist i pedagogikk og elevkunnskap (PEL) for grunnskolelærerstudenter og i veilederutdanningen av praksislærere i grunnskolen. Kvam har også undervisningserfaring fra grunnskolen.
More about the author