Choose format

In stock
NOK 439

Lærerutdanning i nordiske land

I denne boka drøfter forfatterne lærerutdanningenes utvikling i de siste årene og den nåtidige situasjonen.

Den finske femårige lærerutdanningen har høstet internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet. Lærerutdanningene i de andre nordiske landene har derimot blitt kritisert. Hva ligger til grunn for denne forskjellen, og hva skal til for at lærerutdanningene i de øvrige nordiske landene skal bli bedre?

Med unntak av i Finland tiltrekker ikke lærerutdanningsprogrammer i nordiske land seg mange nok faglig sterke søkere. Produksjonen av nyutdannede lærere er for lav sammenliknet med nåtidig og framtidig behov for lærere. Dette kan henge sammen med læreryrkets status i samfunnet - som alltid vil være påvirket av politiske beslutninger og føringer.

I denne boka drøfter forfatterne lærerutdanningenes utvikling i de siste årene og den nåtidige situasjonen. Boka presenterer også den første sammenliknende spørreskjemaundersøkelsen av hvordan lærerstudenter i samtlige nordiske land bedømmer studienes kvalitet. I bokas siste del presenteres noen ideer om hvordan lærerutdanning i nordiske land kan forbedres.

Redaktør for boken er Eyvind Elstad, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling på Universitetet i Oslo.

«Det er ikke hverdagskost å få en hel bok om lærerutdanning i Norden, og forskergruppen som tok initiativ til dette har gjort en viktig jobb som vi andre kan nyte godt av. Boken vil sannsynligvis bli en ofte sitert kunnskapskilde i årene framover.» Elaine Munthe i Norsk pedagogisk tidsskrift 02/2020.

Detailed information

  • Pages: 352
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035147
  • Publication date: 22.01.2020
  • Book group: 215

Eyvind Elstad

Eyvind Elstad er professor i didaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.
More about the author