Choose format

NOK 449

Læring av IKT

Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013
Denne boka presenterer de viktigste resultatene fra ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study). ICILS-undersøkelsen er den første internasjonale, komparative studien av elevers digitale ferdigheter og IKT-bruk.
ICILS-studien gjør det mulig å vurdere norske elevers digitale ferdigheter og deres IKT-bruk i forhold til elever i andre land. Undersøkelsen inneholder også spørsmål til elever, lærere, skoleledere og dataansvarlige om forhold knyttet til IKT i skolen. Sammenligning med andre land kan bidra med viktig informasjon til videre diskusjon og sette søkelyset på utfordringer og muligheter.

Digitale ferdigheter har fått en sentral plass i Kunnskapsløftet og er blant de grunnleggende ferdighetene i alle fag. I en norsk kontekst er det derfor svært relevant å finne ut om norske elever har utviklet de digitale ferdighetene de trenger for videre deltakelse i utdanning, yrkesliv og samfunnsliv for øvrig.

Boka retter seg mot lærere, skoleledere, skoleforskere, studenter, politikere og andre som arbeider med læring og undervisning.

Boka er skrevet av ulike forfattere som alle er tilknyttet ICILS-prosjektet. Redaktører er Ove Edvard Hatlevik, forsker ved Senter for IKT i utdanningen, og Inger Throndsen, forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Gréta Björk Guðmundsdóttir, Massimo Loi, Rolf Vegar Olsen og Anubha Rohatgi.

Den utgis også digitalt med åpen tilgang på idunn.no.

Detailed information

  • Pages: 194
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026541
  • Publication date: 20.11.2015
  • Book group: 225

Inger Throndsen

More about the author

Ove Edvard Hatlevik

More about the author