Choose format

In stock
NOK 379

Lek og læring i et nevroperspektiv

Hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst

I media:

 • Les kronikk i Agderposten her.
 • Les anmeldelse i Dagsavisen her (mot betaling)
 • Les omtale på barnhage.no her. 
 • Les bokutdrag på psykologisk.no her.
 • Hør samtale om boka fra Litteraturhuset i Trondheim her
 • Les omtale i Klassekampen her. (mot betaling)
 • Les artikkel med forfatterens synspunkt om bokens tema her.
 • Les artikkel om bokas tema med forfatternes uttalelse her
 • Les anmeldelse i tidsskriftet Michael (Det norske medicinske Selskab) her
Lek i tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og vekst, og vi vet at leken er små barns foretrukne læringsform.

Lek er derfor et gjennomgangstema i boken, som også belyser grunnleggende betingelser for hvordan mennesker lærer, uansett alder og situasjon. Her omtales hovedtrekk i hjernens bygning og virkemåte som bidrar til en dypere forståelse av læring, og knytter dette til lekens betydning for en hjerne i utvikling.

Forfatterne går inn på forhold i skolen og samfunnet som kan redusere lærelyst og øke stress og mistrivsel, slik det er rapportert gjennom de siste 10-20 årene. Spesielt er de opptatt av at barns mulighet for lek er betydelig begrenset de senere årene, både gjennom seksårsreformen, endringer i barnehagene, skolens prioriteringer og mer voksenstyrte aktiviteter i fritiden.

Økende bruk av antidepressiva, sovemidler og ADHD-medikamenter er konkrete tegn på en økende opplevelse av mistrivsel. I siste kapittel tar de opp hvordan psykiske lidelser kan bli resultatet hvis en opplevelse av ytrestyring, hjelpeløshet og manglende mestring dominerer.

Detailed information

 • Pages: 160
 • Language: Norwegian
 • ISBN: 9788215035840
 • Publication date: 26.09.2022
 • Book group: 213
Charlotte Lunde

Charlotte Lunde

Charlotte Lunde er lege og journalist, og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun har erfaring med leketerapi, har vært programleder for NRK barnetv og i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse laget en app for ungdom som strever.
More about the author

Per Brodal

Per Brodal er professor emeritus i nevrobiologi ved Universitetet i Oslo, og har lang forskningserfaring innen eksperimentell nevroanatomi. Han har i hele sitt yrkesliv engasjert seg i undervisning, studieplanlegging og formidling. Han har skrevet flere lærebøker, bl.a. lærebokklassikeren Sentralnervesystemet (5. utgave 2013; 5. engelskspråklig utgave på Oxford University Press 2016).
More about the author