Choose format

In stock
NOK 399

Læringsorientert fysioterapi

Teori og praksis

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021188
  • Publication date: 09.12.2013
  • Book group: 213
Forfatterne viser hvordan kroppslig balanse er avgjørende for god mental helse. Enkle fysiske øvelser hjelper pasientene til å gjenvinne den kroppslige balansen, og følelsen av mestring over eget liv.
«Læringsorientert fysioterapi» er en selvstendig behandlingsform som er særlig rettet mot pasienter innenfor de to store diagnosegruppene muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Behandlingsformen blir inngående presentert gjennom velskrevne teorikapitler og praksisnære kapitler der alle de fysiske øvelsene blir presentert, og en rekke pasienter bidrar med sine historier.

Boka har nettressurser. Adgangskoden finner du i bokas forord.

Målgruppen er fysioterapistudenter og fysioterapeuter, men boka er også relevant for alle som jobber med de to store diagnosegruppene som er nevnt ovenfor.

Britt Fadnes

Britt Fadnes er utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Oslo 1972, med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Fadnes har lang klinisk erfaring; de siste årene ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Molde sjukehus.
More about the author

Kirsti Leira

Kirsti Leira er utdannet ved Statens fysioterapiskole i Oslo i 1972 og har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Hun har lang klinisk erfaring. I dag arbeider hun ved Psykiatrisk klinikk, poliklinikken, Sykehuset Levanger.
More about the author

Per Brodal

Per Brodal er professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring som forsker og foreleser. Per Brodal har publisert en lang rekke artikler og lærebokklassikeren Sentralnervesystemet (5. utgave 2013).
More about the author