Choose format

In stock
NOK 419

Ledelse i og av flerkulturelle skoler

- Hvordan håndteres det økte mangfoldet i norsk skole?
- Hvilke verdier legges til grunn for valg og prioriteringer?
- Hvordan lede i en flerkulturell skole der alle skal leve og lære sammen?

Norske skoler blir stadig mer mangfoldige og flerkulturelle. Dette mangfoldet møtes på forskjellige måter. I denne boka diskuteres ulike sider ved ledelse i og av skolen. Gjennom tolv kapitler forstås mangfoldet teoretisk, konkrete situasjoner fra skolehverdagen diskuteres, og ledelse av flerkulturelle skoler settes inn i en samfunnsmessig kontekst.

Boka er primært skrevet innenfor fagfeltet utdanningsledelse, og er ellers beregnet på lesere som er interessert i temaene styring og ledelse av en flerkulturell skole. Dette kan være studenter i utdanningsledelse, skoleledere, politikere eller ansatte i utdanningsforvaltningen. Boka kan også være relevant for fagfeltet flerkulturell pedagogikk, og for de som er opptatt av det flerkulturelle Norge.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020037
  • Publication date: 26.05.2017
  • Book group: 215

Gunn Vedøy

Gunn Vedøy er seniorforsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Hun forsker på migranters møter med offentlig sektor generelt, og med skole og utdanning spesielt. Vedøy er utdannet lærer og har doktorgrad i utdanningsledelse. Hun har undervisningserfaring fra grunnskole og lærer- og skolelederutdanning.
More about the author