Choose format

In stock
NOK 389

Ledelse som praksis

Å utvikle skolen gjennom lærende møter og prosesser
Å lede grupper og team bygger på å anerkjenne og kunne ta i bruk ressursene som er i organisasjonen, i grupper, team og i individet. Gjennom lærende møte- og prosessledelse, støttes grupper og team i skolen i å utvikle kunnskap og undervisningspraksis sammen. De finner kollektive løsninger på utfordringer knyttet til undervisning og læringsarbeid, som gruppen har troen på og kjenner et eierskap til. Et hovedmål med denne boken er å gi metoder og verktøy for modellering, lærende prosessarbeid og innovasjon som er anvendbare i ledergrupper, fellesmøter og teamarbeid i skolen. Dette er bokens hvordan og hva! Den gir også leserne teori og forskningsbasert kunnskap om ledelse av skoler som jobber kollektivt, og det utgjør bokens hvorfor!

Målgruppen er skoleledere, skoleeiere, teamledere på alle nivåer, fagledere, lærere og lærerstudenter som ønsker å øke sin lederkompetanse og sin kunnskap om hvordan de kan få bedre kvalitet ut av samarbeid i grupper og team.

Boken inneholder praktiske eksempler, øvelser, refleksjonsoppgaver og en omfattende metodebank for lærende møter og prosesser. Formålet er å gi flere svar til de mange spørsmålene som skoleledere og gruppeledere stiller.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056777
  • Publication date: 10.10.2022
  • Book group: 893
Pål Riis

Pål Riis

Pål Riis er skoleleder og fagbokforfatter. Han har 16 års erfaring som rektor, og har også vært direktør for videre­gående skoler i Oslo. Han er nå daglig leder i Riis Skoleutvikling og ledelse som tilbyr skoler og skoleeiere støtte til å lede skoleutvikling, ledergruppeutvikling og individ­­u­­­­­ell­ lederutvikling. Han har også bred erfaring fra lærende prosessledelse knyttet til skoleinnovasjoner som bygger på tett skolefaglig samarbeid mellom arbeids- og næringsliv, høyere utdanning, forskning og skole.
More about the author
Jan Merok Paulsen

Jan Merok Paulsen

har doktorgrad i organisasjons- og ledelsesfag og er professor i skoleledelse tilknyttet Oslo- Met - Storbyuniversitetet. Hans forskning omfatter ledelse
fra skoleeiernivået, rektors ledelse, mellomledelse i skolen og læring i skolens ulike profesjonelle fellesskap.
More about the author