Choose format

NOK 729

Ledende eller særlig uavhengig stilling

Omtrent ti prosent av arbeidsstyrken står i ledende eller særlig uavhengig stilling og er unntatt det vesentlige av arbeidstidsreglene. De kan arbeide mer fritt og uavhengig og har større ansvar, men har normalt ikke rett på overtidsbetaling.

Forfatteren behandler spørsmål som:
- Når kan ansatte unntas fra arbeidstidsreglene?
- Hva er en «ledende» eller «særlig uavhengig» stilling?
- Hva er fordelene og ulempene ved å være unntatt arbeidstidsreglene?
- Hvilken betydning har tittel og lønnsinnplassering?
- Hva er fallgruvene ved feilinnplassering?
I denne utgivelsen går forfatteren gjennom rettspraksis og Arbeidstilsynets praksis og trekker opp linjene for når ansatte kan unntas fra arbeidstidsreglene. Forfatteren går igjennom de enkelte momenter ved vurderingen og gir praktiske råd som kan brukes for å innplassere ansatte riktig.

Utgivelsen er beregnet både på arbeidsgivere og arbeidstakere, samt deres organisasjoner, og er ment å være et praktisk verktøy i personaladministrasjonen.

Nicolay Skarning (f. 1964) leder arbeidslivsavdelingen til Kvale Advokatfirma DA i Oslo (www.kvale.no). Han er advokat med møterett for Høyesterett og har gitt ut en rekke bøker innen arbeidsrett. Tidligere har han vært advokat i NHO, hovedtillitsvalgt i Norges Juristforbund, dommerfullmektig i Larvik og Oslo, trainee i EU-kommisjonen og rådgiver i Utenriksdepartementets rettsavdeling.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 316
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027487
  • Publication date: 10.06.2016
  • Book group: 221

Nicolay Skarning

Nicolay Skarning (f. 1964) er partner i Simonsen Vogt Wiig. Han har møterett for Høyesterett, og har gitt ut en rekke bøker samt forfattet flere fagartikler innen bl.a. arbeidsrett. Skarning har bred prosedyreerfaring fra de alminnelige domstoler og Arbeidsretten, og er en mye benyttet foredragsholder. Han er norsk representant for den verdensomspennende Employment Law Alliance (ELA) og styremedlem i Britisk-Norsk Handelskammer (BNCC).
More about the author