Choose format

In stock
NOK 399

Lek i begynneropplæringen

Lekende tilnærminger til skole og sfo
Hvordan kan vi legge bedre til rette for lek, lekende arbeidsmåter og læring i skole og skolefritidsordning?

Denne boken handler om lekens betydning for de yngste barna i skolen, og om lekens betydning for kontinuitet mellom barnehage, skolefritidsordning og skole. For at barna både skal få leke og lære, er det behov for mer kunnskap om lek og lekende tilnærminger til læring i dagens skole og skolefritidsordning. Boken viser hvordan lek, bevegelse og varierte arbeidsmåter gir bedre muligheter for helhetlig læring og utvikling.

Med forskningsbidrag fra nasjonale og internasjonale forskere løfter boken fram ulike perspektiver på lek og lekende tilnærminger i skolen. De ulike kapitlene bidrar til bevisstgjøring, refleksjon, videre diskusjon og forskning rundt lek både som fenomen og som arbeidsform i skolen.

Målgruppen for boken er studenter i lærerutdanningene, lærere, skoleledere, lærerutdannere og forskere som er opptatt av begynneropplæringen og overgangen mellom barnehage og skole.

Redaktørene er Aslaug Andreassen Becher, Elisabeth Bjørnestad og Hilde Dehnæs Hogsnes. Øvrige bidragsytere er Stig Broström, Ingrid Frenning, Peder Haug, Karin Høyland, Gunn Tone Iversen, Maybritt Jensen, Ole Frederik Lillemyr, Knut Løndal, Heid Osnes, June Berger Storli, Astrid Unhjem og Glenda Walsh.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034133
  • Publication date: 11.10.2019
  • Book group: 215

Aslaug Andreassen Becher

More about the author

Elisabeth Bjørnestad

More about the author

Hilde Dehnæs Hogsnes

More about the author