Choose format

In stock
NOK 599

Lektor - adjunkt - lærer

Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave
Lektor-adjunkt-lærer gir en inngående innføring i sentrale temaer innenfor pedagogikk og fagdidaktikk og viser hvilke utfordringer den nye læreren møter i skolehverdagen.


Denne artikkelsamlingen er skrevet av ledende forskere og lærerutdannere ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo, og tar blant annet for seg temaer som pedagogikkfagets rolle i lærerutdanningen, teorier om læring, skolens rolle i samfunnet, lærerens oppgaver og undervisning til de ulike fagenes didaktikk. Denne boka kom ut første gang i 2007 og ble meget god mottatt av lærerstudenter og faglærere. Den brukes som innføringsbok i lærerutdanningen ved bådeUniversitetet i Oslo og andre lærerutdanningsinstitusjoner.

Dagens utdanningssystem er i rask endring og utvikling, og en revidert og oppdatert utgave med fyldig stikkordliste blir gitt ut høsten 2009.

Som innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning, er den først og fremst rettet mot lærerstudenter og dem som arbeider innenfor ulike utdanningsinstitusjoner, men vil også være av interesse for dem som har allmenn interesse for utdanning og opplæring.

Detailed information

  • Pages: 360
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014555
  • Publication date: 26.06.2009
  • Book group: 215

Henrik Fladmoe

Henrik Fladmoe er universitetslektor i pedagogikk og PPU-leder ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO. Han er utdannet cand.philol. og cand.polit., har lang lærer- og ledererfaring fra ulike skoleslag og vært prosjektleder for flere offentlige internasjonale utdanningsprosjekter.
More about the author

Rolf Mikkelsen

Rolf Mikkelsen er førstelektor i fagdidaktikk geografi og samfunnsfag ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO. Han har lang erfaring fra ungdomsskole, har deltatt i utformingen av læreplaner for samfunnsfag og geografi i L97 og K06 og har en omfattende forskningsproduksjon.
More about the author