Choose format

In stock
NOK 439

Les mer!

Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. 2. utgave
Hvorfor er det så viktig å lese for barn? Hva slags litteratur passer for barn, og hva er egentlig god barnelitteratur?

I denne boka diskuteres spørsmålene ovenfor. Hensikten er å inspirere studenter og barnehageansatte til å lese mer og oftere for barn. Boka er gjennomrevidert, og alle kapitlene er bearbeidet i tråd med nye styringsdokumenter som Rammeplan for barnehagen, Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning og Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning.

Forfatteren reflekterer over hva kvalitet i barnelitteratur er, og hva slags bøker barnehagene bør tilby barna. Både innholdet og fortellermåten i barnebøkene diskuteres. Videre stilles følgende spørsmål: Hvordan kan barnelitteratur eksponeres i barnehagen? Skal litteraturen samles i et avlåst eller åpent bibliotek, eller skal bøkene være plassert i bokhyller på den enkelte avdeling? Hvordan kan vi lese sammen med barn, og hva må barnehagepersonalet kunne om barnelitteratur for å sikre kvaliteten i barnas bokopplevelser?

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031194
  • Publication date: 10.09.2018
  • Book group: 215

Trine Solstad

Trine Solstad er dosent i norskdidaktikk ved Institutt for språkfag på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold. Hun disputerte i 2015 med doktoravhandlingen "Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon" ved Universitetet i Agder.
More about the author