Choose format

In stock
NOK 499

Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen

3. utgave
Vi vet nå hvor viktig det er å jobbe systematisk med leseopplæring, også etter at den første lesekoden er knekket. "Lesedidaktikk" gir akkurat det læreren trenger for å utvikle elevenes lesekompetanse.
«Lesedidaktikk» presenterer teorier og begreper om hva lesing og lesekompetanse er og gir konkrete og praktiske råd om hvordan læreren kan jobbe konstruktivt med å utvikle lesekompetansen.

Boken omhandler også vurdering av lesing, både den viktige løpende vurderingen av elevene i alle fag og av forskjellige typer leseprøver.

3. utgave er bl.a. oppdatert med resultater fra nye PISA-prøver, nasjonale prøver og i lesestrategier.


«... både solid teoretisk og konkret-praktisk nok til at den er lærerik, inspirerende og ikke minst en god bruksbok for de fleste lærere.» Per Jakob Skaanes i tidsskriftet «Bedre Skole».

«Lesedidaktikk er ei viktig bok. Lærarar som vil lære meir om lesestrategiar og forbetre eigen praksis, kan ikkje la være å lese ho.» Hallvard Kjelen i tidsskriftet «Norsklæreren».

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023090
  • Publication date: 02.07.2014
  • Book group: 225

Astrid Roe

Astrid Roe er seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har siden 1998 arbeidet med lesedelen i PISA og har særlig studert norske elevers lesekompetanse og lesevaner. Hun har også mange års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen og i videregående skole.

Roe er forfatter av boka "Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen" (2008, 2. utg. 2011, 3. utg 2014) og medforfatter av en rekke andre bøker, blant annet "God leseopplæring med nasjonale prøver" (2018, med Ryen og Weyergang).

Roe har en sentral rolle i prosjektet Linking Instruction and Student Achievement in Nordic Schools (LISA Nordic), som sammenligner undervisningen i de nordiske landene og er en del av Nordic Centre of Excellence - Quality in Nordic Teaching (QUINT), og. Hun deltar også i prosjektet Video to Support Excellence in Teaching (VIST).
More about the author