Choose format

In stock
NOK 369

Lesing, lekser og læring

Tilpasset opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen
Lærere i barne- og ungdomsskolen må forholde seg til elever og foreldre med ulik språklig, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Dette skaper utfordringer når det gjelder faglig formidling, bruk av læremidler og kommunikasjon med elever og foreldre.

Denne situasjonen har også betydning både for den praktiske og den didaktiske tilretteleggingen i klasserommet, skolen som sosial arena og skolen som institusjon.

Denne boka tar for seg tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter, integrering og identitet, lesing av fagtekster og samarbeid mellom hjem og skole, alt med et særlig blikk på den flerkulturelle skolen.

Boka bygger på ny forskning, bl.a. fra et avsluttet forskningsprosjekt om lesing av fagtekster i en flerkulturell skole.

Stein Laugerud er høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken er professorer ved Institutt for språkfag, alle ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215048796
  • Publication date: 30.09.2020
  • Book group: 893

Stein Laugerud

Stein Laugerud er høgskolelektor i pedagogikk og jobber i lærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hans forskingsinteresse er sentrert rundt temaene kompetanseutvikling i skolen, mangfold, fjernundervisning og voksnes læring.
More about the author

Bente Aamotsbakken

Bente Aamotsbakken er professor em. ved Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Forskningsfelt: eldre og nyere retorikk, literacy- og litteraturteorier.
More about the author
Norunn Askeland

Norunn Askeland

Norunn Askeland er professor i norsk ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Hun har både skrevet lærebøker i norsk for grunnskolen og høyere utdanning og en rekke vitenskapelige bøker og artikler. Forskningsinteressene hennes er metaforteori- og analyse, fagspråk, lærebokspråk, nynorskdidaktikk og kreativ akademisk skriving.
More about the author