Choose format

In stock
NOK 599

Liberalisme

Politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen. En antologi
Boken legger til rette for en større norsk resepsjon av de tenkerne som har lagt de viktigste teoretiske premissene for det moderne liberale demokratiet, og for de tenkerne som viderefører diskusjonen i dag. Det er lagt vekt på en samtidsprofil, og halvparten av tekstene i antologien er publisert etter 2. verdenskrig. De fleste av tekstene er aldri tidligere blitt oversatt til norsk, og de øvrige er nyoversatt.
Liberalisme presenterer et bredt utvalg av tenkere, fra nokså ytterliggående liberalister som Wilhelm von Humboldt, Ludwig von Mises og Robert Nozick til liberale liberalismekritikere som Charles Taylor og Martha Nussbaum. Selvfølgelig er også klassikere som Immanuel Kant, Mary Wollstonecraft, Alexis de Tocqueville og John Stuart Mill representert.

Flere av tenkerne - som Benjamin Constant og Wilhelm Röpke - må sies å være nokså ukjente i den norske offentligheten, og det til tross for at de historisk har spilt en svært viktig rolle.

Antologiens redaktør, Lars Fr. H. Svendsen, har skrevet innledninger som redegjør for tenkernes liv og politiske filosofi. Etter hver tekst finnes også en liste med forslag til videre lesning.

Detailed information

  • Pages: 544
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012674
  • Publication date: 13.05.2009
  • Book group: 217
  • Translator: Erik Thorstensen , Kai Swensen , Lars Alldén , Lars Holm-Hansen , Øystein Skar

Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. H. Svendsen (f. 1970) er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har utgitt en rekke bøker: "Kjedsomhetens filosofi" (1999), "Kunst" (2000), "Ondskapens filosofi" (2001), "Mennesket, moralen og genene" (2001), "hva er FILOSOFI" (2003), "Det sanne, det gode, det skjønne. En innføring i filosofi" (2. utgave 2007 med Säätelä), "Mote" (2004), "Frykt" (2007), "Work" (2008), norsk oversettelse: "Arbeidets filosofi" og "Ensomhetens filosofi" (2015). Han har også redigert antologien "Liberalisme" (2009). Lars Fr. H. Svendsens bøker er oversatt til 26 språk.
More about the author