Choose format

In stock
NOK 439

Likhetens paradokser

antropologiske undersøkelser i det moderne Norge
Idéen om likhet har preget beskrivelser av Norge. I Likhetens paradokser utfordres bildet av Norge som et sted der likhet råder. Gjennom antropologiske undersøkelser av samfunnsforhold i endring utforskes likhetens grenser på nye måter. Bokens viser hvordan idealet likhet stadig settes under press. Undersøkelsene belyser ulike felt i det moderne Norge, bl.a. innvandring, skoleklasser, gavebytte, toppidrett, lesbiske mødre, kommunalt helsearbeid, kjønnsrelasjoner og forholdet mellom det å være ’trengende’ og å være noe for andre.

Sentrale spørsmål som boken prøver å undersøke er: Hvorfor forestiller vi oss at vi er likere i Norge enn mange andre steder? Hvilke ulikheter kan skjule seg bak forestillinger om likhet? Kan likhet som verdi bidra til å produsere ulikhet? Hva skjer når vi konfronteres med ulikheter som bryter med det vi er vant til?

Marianne E. Lien er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hilde Lidén er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Halvard Vike professor i kulturstudier ved Høgskolen i Telemark.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215000527
  • Publication date: 29.06.2001
  • Book group: 214

Halvard Vike

Halvard Vike is Professor of Anthropology and Health, Social and Welfare Studies, University of South-Eastern Norway. He is also Research Professor at Telemark Research Institute (Telemarksforsking). He has worked extensively on political culture, power, bureaucracy, history, states, and the professions.
More about the author

Hilde Lidén

Hilde Lidén er forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
More about the author