Choose format

In stock
NOK 469

Litteraturhistoriske muligheter

i forskning og undervisning
Læreplanen LK20 krever nye blikk på litteraturen og på historiseringen og kontekstualiseringen av den. Også i universitetenes litteraturfag er det behov for å tematisere litteraturhistorien etter 40 år uten grundig diskusjon om denne faglige kjernedisiplinen.

I denne boka diskuteres og demonstreres boka hvordan man kan nærme seg litteraturhistorien både i skolens litteraturundervisning og i litteraturforskningen. Med bidragsytere fra både lærerutdanning og disiplinfag bidrar den også til å bygge bro mellom disiplinfaglig og litteraturdidaktisk forskning.

Boka gir en bred inngang til en rekke litteraturhistoriske temaer. Den drøfter norske litteraturhistoriske myter, utfordringer og muligheter i klasserommet og litteraturen status som historisk kilde. Den belyser jødiske motiver i norsk litteratur og framstillingen av forfattere og deres verk i lærebøker, den diskuterer den norrøne litteraturens plass i dagens og morgendagens litteraturundervisning og inviterer til kritisk lesning av politisk vanskelige forfatterskap. Boka viser også hvordan stedet, språkhistorien, bokhistorien og naturen kan fungere som inngang til arbeidet med historiske tekster både i undervisning og i forskning.

Litteraturhistoriske muligheter henvender seg til alle som underviser i, forsker på eller studerer norsk litteratur.

Bokas redaktører er Mads Breckan Claudi og Audhild Norendal. Øvrige bidragsytere er John Brumo, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Madelen Brovold, Mads B. Claudi, Ståle Dingstad, Lisbeth Elvebakk, Erik Bjerck Hagen, Jens Johan Hyvik, Audhild Norendal, Sveinung Nordstoga, Dag Skarstein, Hedvig Solbakken, Torill Steinfeld, Bernt Ø. Thorvaldsen og Inger Vederhus.


"Boka bidrar til at vi lesere blir meir bevisste egne tekstvalg, dessutan får vi nyttige påminninger om hvilke bruksmuligheter som ligger i historiske tekster." - Anne Rita Feet, Bedre skole nr. 4 2022.

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215049908
  • Publication date: 07.02.2022
  • Book group: 217

Mads Breckan Claudi

Mads Breckan Claudi er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er nordisk litteratur og litteraturdidaktikk. Han har ledet skriftstyret i Landslaget for norskundervisning, skrevet flere bøker og jobbet som lektor på videregående skole.
More about the author

Audhild Norendal

er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun underviser jeg i temaer innenfor begynneropplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. Forskningsinteressene er danningsperspektiver i norskfaget, spesielt knyttet til skriveopplæring og litteraturformidling.
More about the author