Choose format

In stock
NOK 559

Litteratursosiologiske perspektiv

Hvorfor kikker nettopp du på nettopp denne boka på nettsiden vår? Dette er et av spørsmålene litteratursosiologien diskuterer.
Litteratursosiologi dreier seg om å forstå hvorfor folk leser det de leser, hvordan litterær smak formes, hvorfor forlagene utgir de bøkene de utgir, hvordan litteratur omtales, formidles og selges, hvorfor forfatterne skriver som de gjør.

Målet med denne boka er å gi inspirasjon til og kunnskap om litteratursosiologiske studier. Den gir en innføring i det mangslungne litteratursosiologiske fagfeltet, dets viktigste begreper og teoretiske perspektiv. Her presenteres også et bredt utvalg eksempler på litteratursosiologisk forskning slik den utøves i Norge i dag.

Bidragsytere er Lis Byberg, Sissel Furuseth, Anne Mangen, Cecilie Naper, Aina Nøding, Knut Oterholm, Helge Ridderstrøm, Helge Rønning, Kjell Ivar Skjerdingstad, Tore Slaatta, Jofrid Karner Smidt, Åse Kristine Tveit og Tonje Vold.

Detailed information

  • Pages: 392
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020976
  • Publication date: 20.12.2013
  • Book group: 216
Tonje Vold

Tonje Vold

Tonje Vold (f. 1972) er førsteamanuensis i litteratur- og kulturformidling ved Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag, OsloMet. Hennes ph.d.-avhandling handler om J.M. Coetzees litteratur etter apartheidregimets fall. Hun har blant annet publisert artikler om verdenslitteratur, norsk samtidslitteratur og kultur og vitnesbyrd i etterkant av terror, og hun har redigert antologier om litteratursosiologi og litteraturformidling.
More about the author

Jofrid Karner Smidt

More about the author