Choose format

In stock
NOK 329

Livsfortellinger

Å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn
Hvordan kan personer som trenger hjelp til å fortelle om livet sitt, formidle det de synes er viktig om historien, nåtiden og fremtiden sin? Denne boken viser hvordan mennesker med nedsatt kognitiv funksjon kan ta eierskap i fortellinger fra eget liv ved hjelp av en samtalevenn.

Boken gir praktiske råd og tips om livsfortellingsarbeid. Metoden er utviklet sammen med mennesker med utviklingshemming og deres nærmeste personale. Personene selv, pårørende, studenter og ansatte i hjemmetjenesten og på dagsenter kan bruke boken som kilde til ideer i dette arbeidet.

Boken er skrevet med enkel tekst som kan leses alene, sammen med andre eller bli tilpasset for personer som ikke selv kan lese. Kjernen i modellen er at forteller og samtalevenn har like god kjennskap til livsfortellingsarbeidet, og at fortelleren støttes i å lede arbeidet med egne fortellinger.


BRITT-EVY WESTERGÅRD er førsteamanuensis ved vernepleierutdanningen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun forsker for og sammen med mennesker med utviklingshemming og har utviklet modellen for livsfortellingsarbeid.

ELI LEA er fotograf og forsker. Hun har i mange år arbeidet med filmprosjekter og fortellinger sammen med personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026817
  • Publication date: 19.03.2021
  • Book group: 223

Britt-Evy Westergård

Britt-Evy Westergård er førsteamanuensis ved vernepleierutdanningen ved OsloMet
- storbyuniversitetet. Hun forsker for og sammen med mennesker med utviklingshemming og har utviklet modellen for livsfortellingsarbeid.
More about the author