Choose format

In stock
NOK 159

Lønnssamtalen og Lønnsfastsettelse

Som leder har man stadig uformelle samtaler med sine medarbeidere og dialogen er som oftest god. Når det kommer til mer strukturerte samtaler blir det gjerne vanskeligere, og det aller vanskeligste er som regel lønnssamtalen.

I lønnssamtalen kommer dialogens doble agenda tydelig til uttrykk. På den ene siden den saklige delen som gjerne handler om mål, resultater og penger. På den andre siden den emosjonelle delen som handler om bedømming, følelser og verdsettelse.

Denne boken gir en kortfattet og praktisk innføring i lønnssamtalens mange sider.

Detailed information

  • Pages: 64
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013114
  • Publication date: 21.11.2008
  • Book group: 222

Tommy Wahlström

More about the author