Choose format

NOK 799
Expected 4/29/24

Luganokonvensjonen

Kommentarutgave
Kommentarutgaven til Luganokonvensjonen gir grundige kommentarer til konvensjonens enkelte artikler.

Luganokonvensjonen gir regler om domsmyndighet og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker med tilknytning til statene som er tilsluttet konvensjonen. Konvensjonen er inntatt i lovsamlingen etter tvisteloven og er en slags fortsettelse av denne, med regler for saker som er grenseoverskridende, altså med tilknytning til mer enn et land. Luganokonvensjonen gjelder som norsk lov.

Detailed information

  • Pages: 350
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023564
  • Publication date: 29.04.2024
  • Book group: 221

Gaute Kristian Gjelsten

More about the author