Choose format

In stock
NOK 689

Lungesykdommer

4. utgave
Dette er fjerde utgave, revidert og oppdatert med ny kunnskap om årsak, sykdomsutvikling, diagnostikk og behandling av de fleste lungesykdommer som er aktuelle i norsk praksis. Sjeldnere sykdommer er omtalt og markert med egen skrift.

Boken gir også en basal innføring i klinisk respirasjonsfysiologi, lungefunksjonsundersøkelser, respirasjonssvikt og søvnrelaterte pusteproblemer. Bronkoskopiske intervensjoner som har fått økt anvendelse de senere år er omtalt i eget kapittel. Generelle kirurgiske og invasive prosedyrer omtales innen respektive kapitler, men beskrives ikke i detalj.

Stoffet er lettfattelig og oversiktlig presentert. Medisinsk terminologi er forsøkt forklart med norske ord og uttrykk. Boken er rikt illustrert med fotografier, illustrasjoner og røntgen-/CT-bilder.

«Lungesykdommer» er i første rekke skrevet for medisinerstudenter og fysioterapistudenter, men både allmennleger, spesialistkandidater og annet helsepersonell som behandler lungepasienter vil ha glede av boken.

«Norsk lungemedisin har dermed et pedagogisk godt og oppdatert læreverk å anbefale til medisinstudenter og sykepleiere og fysioterapeuter med lungemedisin som spesialområde. De første 55 sidene vil jeg driste meg til å si at enhver medisinstudent bør lese før hun eller han tar på seg den hvite frakken og treffer pasienter som puster.
Boka kan anbefales til LIS-leger i indremedisin og lungesykdommer, ja, til og med spesialister i lungemedisin vil ha glede av å lese den.»
Marianne Aanerud, «Tidsskrift for Den norske legeforening» 02.2021

«Vi er [...] imponert over standarden og anbefaler den som førstevalg ved alle læresteder»
Sverre Lehman og Øystein Fløtten, «Tidsskrift for Den norske legeforening» 2015 (om tredjeutgaven)

«Men for et solid oppslagsverk vi har fått i hånden! Boken er skrevet i et flytende og lett språk, pedagogisk lagt til rette på en inspirerende måte, og med veltilpassede illustrasjoner, figurer og bilder som underbygger stoffet. Bokens layout bidrar til at det er enkelt å finne fram til den tematikken man måtte søke etter innenfor lungemedisinen.»
Eli Berg, Utposten 1/2021

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042794
  • Publication date: 24.07.2020
  • Book group: 213

Petter Giæver

Petter Giæver er spesialist i indremedisin og lungesykdommer og overlege ved Lungeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus- Rikshospitalet. Han har mange års klinisk erfaring og har drevet utstrakt undervisning i respirasjonsfysiologi og lungesykdommer på universitets- og høyskolenivå.
More about the author