Choose format

In stock
NOK 399

Lydbilder

Mediene og det akustiske
Vi har sterke tradisjoner med å analysere den visuelle siden ved film og fjernsyn, men studiene av lyd har vært mindre utviklet. «Lydbilder» er en introduksjon til lyd i film, fjernsyn og moderne kunst.
Forfatterne gir først en generell innføring i lyd og teorier om lyd i mediene, og hvordan lyden fungerer i ulike sjangre og konkrete tekster. De diskuterer hva lyd er, hvilke funksjoner den har i ulike fortellinger, forholdet mellom lyd og bilde og den teknologiske utviklingen på lydområdet.

Del to består av analyser av medietekster der vekten er lagt på lydens funksjon. Analysene konsentrerer seg om film (Oslo, 31. august og Alien-filmene), TV-serier (Mad Men og Boardwalk Empire), dokumentarserier (Madagascar og Kingdom of Plants) og om lyd i moderne kunst (f.eks. lydskulpturen Flyndre).

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021225
  • Publication date: 15.12.2014
  • Book group: 214

Asbjørn Tiller

Asbjørn Tiller er førsteamanuensis i film- og medievitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU i Trondheim. Han har skrevet en rekke artikler og antologibidrag om film og musikk, og om lyd i moderne kunst, bl.a. om Arne Nordheims lydinstallasjoner.
More about the author

Gunnar Iversen

Gunnar Iversen er professor i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU i Trondheim. Han er spesielt opptatt av norsk filmhistorie og dokumentarfilm, og har en rekke utgivelser på området, både norske og internasjonale.
More about the author