Choose format

In stock
NOK 519

Plettfri kode

Hvordan forhindre feil i programvare?
Programvarefeil skaper i beste fall irritasjon hos brukeren. I verste fall fører det til katastrofale ulykker og enorme kostnader. Testing av programvare er dermed en avgjørende kompetanse i utvikling av de datasystemene samfunnet vårt er avhengig av i dag.

I Plettfri kode. Hvordan forhindre feil i programvare? gir forfatterne en engasjerende innføring i sentrale tema, blant annet
- ulike kilder til feil i programvare
- prinsipper for testing
- ulike testdesign og testteknikker
- en god arbeidsprosess og god dokumentasjon

Boka inneholder kodeeksempler i C++ 20, men prinsippene er overførbare til andre programmeringsspråk.

Du får konkrete strategier og testteknikker og retningslinjer for utvikling av kvalitetssikret kode.

Boka er skrevet til programvareutviklere, programmerere og testere, enten de er studenter eller i jobb. Den er også nyttig for prosjektledere fordi den gir verdifull informasjon om hvordan testing øker kvaliteten på sluttproduktet, og bidrar til å spare tid og penger.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060200
  • Publication date: 28.11.2022
  • Book group: 219

Harald H. Soleng

Harald H. Soleng jobber i Kongsberg Defence & Aerospace der han utvikler programvare for autonom ruteplanlegging og målgjenkjennelse for missilsystemer. Han er utdannet fysiker fra Universitetet i Oslo, med en dr. philos. i gravitasjonsteori, men siden 1997 har han jobbet med programvareutvikling og programvaretesting for instituttsektoren og industrien.
More about the author

Eva Hadler Vihovde

Eva Hadler Vihovde er førstelektor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet, der hun har undervist i programmering og programmeringsrelaterte fag, kunstig intelligens og diskret matematikk siden 1992. Hun underviser også i emnet «Testing av programvare» ved Universitetet i Oslo. I 2021 ble hun tildelt status som merittert underviser ved OsloMet.
More about the author