Choose format

In stock
NOK 559

Lyttende pedagogikk

Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid
Dette er en bok man vil kjenne seg igjen i, og en bok alle i barnehagen kan lese. Den handler om det daglige arbeidet og viser hvordan en både kan ivareta det enkelte barns interesser, kompetanse og væremåte, samtidig som en hele tiden har fokus på det verdifulle samarbeidet barna i mellom.

Arbeid med pedagogisk dokumentasjon åpner for en ny og annerledes forståelse av barn og barns vei til kunnskap. Boka har inspirerende eksempler fra barnehagehverdagen. Kombinert med teoretiske perspektiver til alle spørsmålsformuleringene, gir det en praksisnær bok. De pedagogiske og filosofiske tankene som ligger bak stammer fra barnehagene i Reggio Emilia i Italia.

«En av de viktigste bøkene som er skrevet om læring, samspill og dialog mellom barn og voksne i dagens barnehage.»
Astrid Manger, virksomhetsleder for kommunale barnehager i Notodden kommune

Detailed information

  • Pages: 164
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215009575
  • Publication date: 04.05.2006
  • Book group: 215

Ann Åberg

05.01.2006 LIVSU: Oversatt forfatter
More about the author

Hillevi Lenz Taguchi

Hillevi Lenz Taguchi er professor i pedagogikk og barne- og ungdomsvitenskap ved Stockholms universitet.
More about the author