Choose format

NOK 399

Makt på nye måter

Makt kan være vanskelig å se. Denne boken viser hvordan velferdsstaten i stadig stigende grad styrer gjennom myke, indirekte og appellerende former for maktutøvelse.

Maktbruk kan være pakket inn i språk og tekst. Offentlige dokumenter kan tilsynelatende virke grå og kjedelige, men når man ser nærmere etter, kommer makten til syne.

Forfatterne analyserer blant annet stortingsmeldinger, akkrediteringsrapporter, skjemaer og helsetilsynsrapporter. I tillegg til konkrete analyser av tekster inneholder boken introduksjoner til maktteori og metoder.

Boka er skrevet for studenter, forskere og undervisere innenfor studier av helse- og velferdstjenester og for alle som er interessert i makt og maktanalyse.

Både Eivind Engebretsen og Kristin Heggen er professor i helsefag ved Det medisinske fakultet i Oslo. Flere av bokens kapitler har de to skrevet sammen med sine stipendiater og masterstudenter både fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitet i Oslo.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021256
  • Publication date: 09.11.2012
  • Book group: 223

Kristin Heggen

Kristin Heggen er professor ved seksjon for Helsefag, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet og vært bidragsyter i en rekke bøker, sist Klinikk og Akademia, Universitetsforlaget 2004.
More about the author

Eivind Engebretsen

More about the author