Choose format

In stock
NOK 479

Maktens kvinner

Verdens kvinnelige presidenter og statsministre 1960-2010

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215052878
  • Publication date: 16.01.2021
  • Book group: 895

Torild Skard

TORILD SKARD (f. 1936) har arbeidet som lærer, sosialpsykolog, forsker og stortings-representant og ble i 1973 Norges første kvinnelige lagtingspresident. Fra 1984 til 1986 var hun direktør for kvinnespørsmål i UNESCO i Paris, og fra 1986 arbeidet hun som ekspedisjonssjef og assisterende utenriksråd i departementet for utviklingshjelp og utenriksdepartementet. Hun har hatt en rekke internasjonale verv og ble i 1994 en av Norges mest framstående kvinner internasjonalt som regionaldirektør for FNs barnefond UNICEF i Vest- og Sentral-Afrika med ansvar for organisasjonens innsats i 23 land. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler bl.a. om kvinnespørsmål, barn og ungdom. Hun har særlig vært opptatt av kvinner i politikk og ble i 2003 seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt med dette som spesialområde. I 2012 ble hun utnevnt til kommandør av St. Olavs orden for sitt arbeid for kvinners og barns rettigheter.

Foto: Inger Marie Grini.
More about the author