Choose format

In stock
NOK 649

Markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser. 4. utgave
Boken viser gangen i en typisk markedsundersøkelse og gir leseren nok kunnskap til å gjennomføre egne undersøkelser. Den nye utgaven er oppdatert med henblikk på nye metoder og elektroniske verktøy. I tillegg er boken utvidet med kapitler om datamining i kundedatabaser, samt konkrete eksempler på bruk av analysemetodene regresjon, variansanalyse og faktoranalyse. Nye øvingsoppgaver og cases følger kapitlene.
Fred Selnes er professor ved Handelshøyskolen BI.

Detailed information

  • Pages: 480
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251838306
  • Publication date: 10.09.1999
  • Book group: 212

Fred Selnes

Fred Selnes er professor ved Handelshøyskolen BI.
More about the author