Choose format

In stock
NOK 619

Matematikk for lærere 2

6. utgave

Detailed information

  • Pages: 472
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028958
  • Publication date: 04.05.2018
  • Book group: 219
«Matematikk for lærere» er et populært, gjennomprøvd og gjennomarbeidet læreverk. De to bindene dekker alle de sentrale emnene for matematikk i grunnutdanningen.
«Matematikk for lærere» er tilpasset grunnskolelærerutdanningens trinn 1-7, men kan også brukes for trinn 5-10.

Bind 2 gir en grundig innføring i emnene geometri, kombinatorikk, sannsynlighet og statistikk, både matematikkfaglig og med sikte på undervisning. I siste del av boka diskuteres hvordan elevene møter matematikk i ulike sammenhenger, og hvordan de kan arbeide aktivt med faget.

Emnene tall og tallregning, algebra og funksjoner behandles i «Matematikk for lærere 1», 6. utgave.

Denne sjette utgaven er grundig gjennomgått og oppdatert. Flere oppgaver er lagt til, blant annet eksamensoppgaver til hvert tema. Bøkene foreligger nå for første gang i farger, med en mer moderne layout.

«Matematikk for lærere» legger til rette for at faglig og didaktisk innsikt utvikles sammen. Verket danner et solid grunnlag for studenter som vil bli gode matematikklærere og styrke matematikkunnskapene i grunnskolen.

Forfatterne er Per Arne Birkeland, Trygve Breiteig og Rolf Venheim, alle med lang undervisningserfaring fra Universitetet i Agder.

Per Arne Birkeland

Per Arne Birkeland er universitetslektor i matematikk ved Universitetet i Agder. Han har lang undervisningserfaring fra grunnskolen og de siste årene fra lærerutdanningen ved Universitetet i Agder. Han har også erfaring som kursholder for lærere i skolen.
More about the author

Trygve Breiteig

Trygve Breiteig er dosent i matematikk ved Universitetet i Agder. Han har mange års undervisningserfaring og har skrevet lærebøker for høyskole og grunnskole. Han er en erfaren kursholder og har deltatt i utviklingen av nye læreplaner.
More about the author

Rolf Venheim

Rolf Venheim var førsteamanuensis i matematikk ved Universitetet i Agder. Han har mange års bred undervisningserfaring fra grunnskole og lærerutdanning, og har skrevet lærebøker for grunnskole og høyskole/universitet (lærerutdanning). Han har holdt tallrike kurs over hele landet, og har hatt sentrale oppgaver i utvikling av læreplaner.
More about the author