Choose format

In stock
NOK 429

Matematikkdidaktikk i klasserommet

3. utgave
Tenk å kunne gi alle elevene en god læringsopplevelse i matematikktimen!

Målet med denne boken er å bidra til at lærere og studenter kan
- bruke sitt kreative potensial og gi en variert matematikkundervisning
- få innblikk i nye ideer og metoder for å tilpasse undervisningen
- bli flinkere til å evaluere sin egen didaktikk

Forfatterne vektlegger matematikkundervisningen i klasserommet og knytter teoretiske kunnskaper til praktiske situasjoner. Med utgangspunkt i kompetansemål fra mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole konkretiserer de metoder og prinsipper gjennom praktiske eksempler.

I tredje utgave av denne populære læreboken i matematikkdidaktikk er alt stoff oppdatert etter de nye læreplanene i LK20. Det har også kommet til to nye kapitler: ett om programmering og ett om utforsking.

Matematikkdidaktikk i klasserommet er skrevet for lærerstudenter, lærere i etter- og videreutdanning og i ungdomsskolen.

Detailed information

  • Pages: 280
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215059785
  • Publication date: 12.09.2022
  • Book group: 219

Marianne Maugesten

Marianne Maugesten er førstelektor ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Hun har arbeidet 17 år i grunnskolen, og i lærerutdanningen siden 1998. Hun har dessuten lang erfaring med etter- og videreutdanning for lærere i grunnskolen.
More about the author

Audun Rojahn Olafsen

Audun Rojahn Olafsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold der han underviser på allmennlærerutdanningen og på PPU-studiet. Han har arbeidet 10 år i videregående skole med undervisning i matematikk og geografi, og 2 år på Læringssenteret med læreplanarbeid og bruk av IKT i opplæringen. Han har dessuten lang erfaring som kursholder for lærere i videregående skole og i ungdomsskolen.
More about the author