Choose format

In stock
NOK 399

Medie- og kommunikasjonsteori

2. utgave
På et engasjerende og godt språk gir boka en innføring i og oversikt over sentrale begreper, teorier og teoretikere innenfor medie- og kommunikasjonsteori. Den dekker et bredt område i grenselandet mellom humaniora og samfunnsvitenskap, angloamerikansk og kontinental tenkning.
Forfatteren tar utgangspunkt i framveksten av et «mediemettet» samfunn og viser hvordan forståelsen av kommunikasjon og av medier er tett forbundet.

Denne andre utgaven er gjennomrevidert og faglig oppdatert. Boka henvender seg til studenter på bachelor-nivå på universiteter og høyskoler. Den er også skrevet slik at alle med interesse for kommunikasjonen og medienes grunnleggende sider vil ha stort utbytte av den.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023052
  • Publication date: 27.03.2015
  • Book group: 214

Espen Ytreberg

Espen Ytreberg (født 1964) er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt flere bøker, blant annet «Brede smil og spisse albuer. Hvordan fjernsynet overtaler» (2000) , «Medie- og kommunikasjonsteori» (2006) og «hva er MEDIEVITENSKAP» (2010).
More about the author