Choose format

NOK 309

Mellom fag, forvaltning og politikk i helse- og sosialtjenesten

En problembasert introduksjon for studenter
I denne læreboken om helse- og sosialtjenestene viser forfatterne sammenhengen mellom politiske vedtak, organisering av tjenester, lovhjemler og den konkrete tjenesteytelsen.
Boka er bygget opp etter prinsippene om problembasert læring med oppgaver og quizer i hvert kapittel.Ved hjelp av en økologisk forklaringsmodell analyseres tjenesteyterens rolle. Ved hjelp av en økologisk forklaringsmodell analyseres tjenesteyterens rolle.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215009193
  • Publication date: 27.09.2007
  • Book group: 213