Choose format

In stock
NOK 379

Mellom nærhet og distanse

Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. utgave

Detailed information

  • Pages: 168
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215011233
  • Publication date: 07.05.2007
  • Book group: 214
Boka er en lettfattelig innføring i kvalitative metoder. Den er først og fremst en praktisk bruksbok med gode råd om observasjon og feltarbeid, dybdeintervjuer og tekstanalyser, men forfatteren reflekterer også over de mer vitenskapsteoretiske aspektene ved metode.
«Mellom nærhet og distanse» har blitt en klassiker innen norsk metodelitteratur. Denne reviderte utgaven inneholder nytt stoff om forskningsetikk, diskursanalyse, typologier, rapportskriving og kvalitetskriterier for kvalitativ forskning, samt de kvalitative metodenes begrensninger. Boka er velskrevet og rik på gode eksempler.

Boka retter seg mot samfunnsfagene, men har også slått an innen sosialfagene. Den er ideell for studenter som skal til med sine første kvalitative undersøkelser, men også erfarne forskere vil kunne plukke opp nyttige poeng.

Boka er utgitt med støtte fra Utdannings- og forskningsdepartementet, ved Lærebokutvalget for høyere utdanning.

Pål Repstad

Pål Repstad er dr.philos. og professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder (UiA).
More about the author