Choose format

In stock
NOK 459

Mellom nærhet og distanse, 5. utgave

I flere tiår har tusenvis av studenter søkt råd i denne boka for å skrive bachelor- og masteroppgaver i samfunnsvitenskap. Phd-studenter og etablerte forskere har også funnet tips og innsikt i boka.

Mellom nærhet og distanse er en innføring i kvalitative metoder. Boka er en praktisk bruksbok med nyttige råd og refleksjoner fra en erfaren forsker om observasjon og feltarbeid, intervjuer og tekstanalyse. Temaene behandles systematisk, men på en uhøytidelig og engasjerende - ofte morsom - måte. Boka er rik på metodiske og forskningsetiske avveininger knyttet til konkrete eksempler.

5. reviderte utgave har oppdateringer blant annet om forskning på digitale tekster, forskning ved hjelp av digitale verktøy og nye retningslinjer for forskningsetikk.

Pål Repstad er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder og har omfattende forskningspraksis, særlig innen sosialpolitikk og religionsstudier. Mellom nærhet og distanse er også basert på mye veiledningserfaring. Repstad har alene eller sammen med andre veiledet 25 godkjente doktoravhandlinger og 25 masteroppgaver/hovedoppgaver. Fagbøker av ham er oversatt til åtte språk. Repstad er æresdoktor ved Uppsala universitet.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215071343
  • Publication date: 30.04.2024
  • Book group: 224
Pål Steinar Repstad

Pål Steinar Repstad

Pål Repstad er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, og har nær femti år bak seg som forsker på religiøse endringer. Han har blant annet skrevet bøkene Innføring i religionssosiologi (med Inger Furseth, ny utgave 2023), Julekonserter (med Anne Løvland), Religiøse trender i Norge, Moderne sosiologer om samfunn og religion (med Inger Furseth), hva er SOSIOLOGI og God after the church lost control (med Jan-Olav Henriksen). Fagbøker av ham er oversatt til sju språk. Han er mangeårig redaktør av Nordic Journal of Religion and Society (sammen med Inger Furseth) og æresdoktor ved Uppsala Universitet.
More about the author