Choose format

In stock
NOK 419

Mening og mestring ved psykoselidelser

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023816
  • Publication date: 18.01.2016
  • Book group: 213
Hvordan står det til med den psykiske helsen i Norge i dag? Og hva gir mening og mestring ved psykoselidelser?

Målet med boken er å bidra til økt forståelse for hvordan mennesker med psykoselidelser og deres nærmeste opplever og lever med dette. Forfatterne ønsker å rette blikket framover. Hvor står vi i det psykiske helselandskapet i dag, og hvilke fenomener og forståelser kan gi ny innsikt til psykoselidelser som er verdt å ta med videre?

Miljøet bak Stiftelsen SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) har alltid hatt en glødende tro på at det går an å forandre og forbedre tjenestetilbudet til mennesker med alvorlige, psykiske lidelser gjennom informasjon, undervisning og forskning. Boken har sitt utspring fra SEPREP-miljøet, og er skrevet for studenter og ansatte innen psykisk helse-feltet.

Frank Oterholt

Frank Oterholt er dosent i helsevitenskap ved Universitetet i Agder.
More about the author

Gunnar Brox Haugen

More about the author