Choose format

NOK 359

Mennesker i krise og utvikling

Mennesker i krise og utvikling er en stimulerende innføring i hverdagslivets psykologi. Den beskriver ulike typer av kriser og depresjoner som kan ramme et menneske, og hvordan man kan komme gjennom dem. Forfatteren behandler slike situasjoner i et klart og begripelig språk.
Cullberg formidler et sterkt budskap til leger, sykepleiere, sosialarbeidere, pedagoger og alle andre som har til oppgave å gi medmennesker hjelp og omsorg, ikke minst i dagens situasjon der behandlingskulturen domineres av økonomi, effektivitetskrav og teknologi. Alle som ønsker å være gode hjelpere, vil ha nytte av Cullbergs råd om hvordan man kan gi riktig hjelp til rett tid, og uten selv å bli utbrent.

Budskapet går langt utover en engere krets av fagfolk; boken angår hver enkelt av oss, uansett yrke og utdannelse. Boken kan bidra til økt selvinnsikt og forståelse for problemer hos våre medmennesker.

Detailed information

  • Pages: 164
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012360
  • Publication date: 31.05.1999
  • Book group: 213

Johan Cullberg

Johan Cullberg er professor i psykiatri, forsker og psykoanalytiker. Han er engasjert som gjesteprofessor i psykiatri ved Ersta-Sköndals Høgskola.
More about the author