Choose format

Coming for sale
12/20/23
NOK 719

Merverdiavgiftskompensasjonsloven

Lovkommentar

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215071176
  • Publication date: 20.12.2023
  • Book group: 895

Oddgeir Wiig

Oddgeir Wiig er advokat i Advokatfirmaet PwC AS. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen (2002). Wiig har tidligere arbeidet som seniorskattejurist i Skatteetaten og er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett.
More about the author

Anders Mauritzen Midboe

Anders Mauritzen Midbøe er seniorskattejurist i sekretariatet for Skatteklagenemnda. Han er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2008). Han har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirmaet PwC AS og Kluge Advokatfirma AS samt som dommerfullmektig i Jæren tingrett.
More about the author