Choose format

In stock
NOK 379

Metoden Gjort Lært Lurt

- og flere nye verktøy for skolens læringsarbeid
Denne boken presenterer nye metoder og modeller til bruk i lærerstudenters, læreres og skolelederes læringsarbeid. Intensjonen er å vise hvordan innsikt i og utvikling av egen læringskompetanse kan forbedre elevenes læring i skolen.
Forfatterne har flere års erfaring med utvikling av pedagogiske verktøy for forskende skoleaktører og viser i boken noen grunnleggende vilkår for at lærere skal bli flinkere til å lære til seg og ikke bare fra seg.

En viktig forutsetning for å lykkes i dette læringsprosjektet er at lærerstudentene møter praksislærere, fagdidaktikere og fagpedagoger som selv vet hva det vil si å lære gjennom egen erfaring.

Målgruppe for boken er studenter i lærerutdanningen, lærere og skoleledere.

Detailed information

  • Pages: 136
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028880
  • Publication date: 10.08.2017
  • Book group: 215

Tom Tiller

professor emeritus i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Tiller har bakgrunn som lærer og leder i grunnskolen og som leder for den praktisk-pedagogiske utdanningen ved UiT. Han har arbeidet med didaktiske problemstillinger i flere tiår, og har en lang rekke publikasjoner bak seg, og er en mye lest forfatter i flere land.
More about the author

Oskar Gedda

Oskar Gedda har en doktorgrad i pedagogikk og leder enheten for pedagogisk utviklingsarbeid ved Luleå tekniske universitet. Gedda har bakgrunn som lærer og leder i grunnskolen og som pedagogisk utvikler og leder i høyere utdanning. Han har et spesielt fokus på utvikling og ledelse i skolens daglige praksis.
More about the author

Olivia Jørgensen

More about the author