Choose format

In stock
NOK 449

Metodene våre

Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning
Hvordan gjøres forskning i praksis? Hva gjør forskning god? Hvilke overveielser ligger bak metodevalgene i samfunnsvitenskapelige undersøkelser?
Best svar på slike spørsmål får man ved å delta som «lærling» i en erfaren forskers prosjekt. Målet med "Metodene våre" fra 2010 er å formidle nettopp noe av den kunnskapen «lærlingen» tilegner seg. I boken forteller erfarne samfunnsvitenskapelige forskere om egne prosjekter. Artiklene er mer detaljerte og spesifikke enn hva som er vanlig i metodelitteratur, slik at boka gir et godt innblikk i forskerhverdagen.

Et bredt sett av metoder og metodespørsmål er representert. Her er både kvalitative og kvantitative metoder, rettet både mot makro- og mikronivå. Også tematisk er boka bred; Den belyser metodeutfordringer blant annet i studier av eliter, innvandrere og inkludering - og ekskludering, klasser og utdanning, sykdomsprestisje, tretthet, bedriftsledelse og nettverk, kjærlighet og skilsmisse, og barndom i Kina.

Et viktig formål med "Metodene våre" er at den skal inspirere til en bredere og mer bevisst metodebruk i samfunnsforskningen i tida framover. Den vil være interessant og nyttig lesning for både studenter, stipendiater - og erfarne forskere.

Detailed information

  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215054490
  • Publication date: 02.03.2021
  • Book group: 893

Dag Album

Dag Album er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
More about the author

Karin Widerberg

Karin Widerberg (f. 1949) er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
More about the author

Marianne Nordli Hansen

More about the author