Choose format

In stock
NOK 369

Metoder for å forstå mediebruk

Medier og medieteknologi preger samfunnet - men hvordan kan vi forstå hva medier betyr i livene til folk? Denne boken gir fordypning i metoder for å forstå mediebruk, et spennende forskningsfelt som er nært og relevant for de fleste.

Kanskje du lurer på hvordan mobilen har forandret hverdagen, hvorfor noen er lite interessert i nyheter, hvordan gaming skaper felleskap, eller hva som skjer i samfunnsdebatt i sosiale medier? For å få innsikt i slike spørsmål trenger vi metoder tilpasset forskning på kommunikasjon i et digitalt samfunn. Denne boka forklarer hvordan etablerte og nye metoder kan brukes for å forske på mediebruk. Metodene og datatypene i boka inkluderer intervjuteknikker, mediedagbøker, digitale spordata, feltarbeid og digital etnografi.

Boka følger deg gjennom en forskningsprosess, fra utforming av problemstilling og forskningsdesign, til datainnsamling, analyse og formidling, hele veien med hensyn til etikk og personvern. Ut fra situasjoner studenter og forskere støter på gir boka både innføring og fordypning, praktiske råd og støtte for å ta selvstendige valg.

Metoder for å forstå mediebruk passer for studenter på bachelor- og masternivå, og for forskere som skal utføre små og store prosjekter om mediebruk.

Detailed information

  • Pages: 280
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215068985
  • Publication date: 02.05.2024
  • Book group: 214

Hallvard Moe

Hallvard Moe er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og er interessert i medienes betydning for borgerne. Han har tidligere skrevet bøker både om tekst-tv og sosiale medier, og bidro også til Allmenningen. Historien om norsk offentlighet.
More about the author

Brita Ytre-Arne

Brita Ytre-Arne er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og arbeider med kvalitativ mediebruksforskning. Hennes tidligere bøker handler om mediebruk i en digital hverdag, om offentlig tilknytning, og om hvordan vi kan forstå framtidens mediepublikum.
More about the author