Choose format

In stock
NOK 449

Midtøsten

Imperiefall, statsutvikling, kriger
"Midtøsten - Imperiefall, statsutvikling, kriger" gir en bred oversikt over de historiske prosessene som har frambrakt dagens stater i det sentrale Midtøsten.
Konflikter i Midtøsten dreier seg i stor utstrekning om hvordan og på hvilket grunnlag stater skal organiseres, og hvordan makten mellom ulike folkegrupper i disse statene skal fordeles. Dette var stridsspørsmål etter første verdenskrig, og er det fortsatt i dag - og ikke bare knyttet til Israel/Palestina. Boka vil være en «guide» til innsikt i konfliktmønstre som ble formet gjennom store deler av det 20. århundret, og som fortsatt dominerer den politiske utviklingen, både i regionen selv og i internasjonal politikk. Det er nettopp det dramatiske samspillet mellom stormaktspolitikk og lokal politikk som karakteriserer Midtøsten mer enn noen annen region. Av denne grunn, og fordi konfliktene utspiller seg i kjerneområdet for verdens monoteistiske religioner, berører denne utviklingen resten av verden så sterkt, oss selv inkludert.

Boka sammenfatter en bred internasjonal litteratur om Midtøstens moderne politiske historie. Den vil ikke bare være av interesse for studenter, men for alle som vil sette seg inn i bakgrunnen for strømmen av medieoppslag om konfliktene i Midtøsten.

«Boka...forklarer de mange konfliktene i regionen med utgangspunkt i maktkamp om statsdefinisjoner og fordeling av rettigheter. Dette er saklige saker - og sannsynligvis en av de mest solide gjennomgangene i den norske tradisjonen»
Halvor Finess Tretvoll, Ny Tid

«Nils A. Butenschøn tyr ikkje til billege triks og kjappe snarvegar når han skal gi oss ei innføring i «Midtøsten - Imperiefall, statsutvikling, kriger»
Olav Kobbeltveit, Bergens tidende

«Boka bør leses av alle som deltar i debatten om Midtøsten»
Ole Jan Larsen, NRK P2

«Referansene og litteraturlisten viser at for den som vil sette seg inn i Midtøstens politiske historie, er det nok å finne på engelsk. Butenschøn har satt seg fore å gi en samlet fremstilling, og å gjøre det på norsk. Begge deler er prisverdig»
John Harbo, Aftenposten

«...derfor bør alle med interesse for å forstå Midtøsten ta i mot Nils Butenschøns nye bok, Midtøsten, med åpne armer»
Henrik Thune, Morgenbladet

Detailed information

  • Pages: 432
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215006871
  • Publication date: 28.11.2008
  • Book group: 224

Nils A. Butenschøn

Nils A. Butenschøn er professor i statsvitenskap og tidligere direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Han er tidligere visebestyrer ved Institutt for statsvitenskap og gjesteprofessor ved Centre for Middle East and Islamic Studies, Durham University. Forskningsfeltet hans er nasjonalitetskonflikter, statsborgerskap og menneskerettigheter med fokus på Midtøsten. Noen bokutgivelser: Drømmen om Israel (2006), Midtøsten: Imperiefall, statsutvikling, kriger (2008), Power-Sharing in Conflict-Ridden Societies (2015) med Ø. Stiansen og K. Vollan (2015) og medredaktør av The Middle East in Transition: The Centrality of Citizenship (2018) med R. Meijer.

(Foto: Universitetet i Oslo)
More about the author