Choose format

In stock
NOK 279

Mikroøkonomi - kort og godt

Boken ligger nær opp til oppbyggingen av ulike lærebøker innen mikroøkonomi, og dekker pensum i mikroøkonomi på de fleste høyskoler og universiteter.
Temaene i boken er blant annet konsumentteori, produsentteori, markedsteori og effektivitets- og velferdsteori.

Innledningsvis finner du et kapittel med matematikk som er nødvendig for å beherske faget. Boken inneholder en rekke oppgaver og flere nyttige appendiks, som en liste over symboler, alfabetisk definisjonsliste og engelsk-norsk / norsk-engelsk fagordliste.

På bokens egen nettside under www.nettressurser.no er det lagt ut fullstendige løsningsforslag til oppgavene i boken.

Boken er egnet for alle studenter som tar mikroøkonomikurs på bachelornivå, og er spesielt velegnet som repetisjonsbok i forbindelse med eksamensforberedelser.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023014
  • Publication date: 09.11.2016
  • Book group: 222

Joachim Thøgersen

Joachim Thøgersen (f. 1977) er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge og underviser i samfunnsøkonomiske emner. Før dette var han førsteamanuensis ved OsloMet og har mange års undervisningserfaring fra forskjellige universiteter og høgskoler.

Thøgersen er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder, cand.oecon fra Norges Handelshøyskole og har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.
More about the author