Choose format

In stock
NOK 329

Miljøarbeid i barnevernet: systematikk og refleksjon

Dette er en praktisk bok om profesjonelt miljøarbeid og annen sosialpedagogisk praksis der forfatterne tar til orde for at systematikk og refleksjon må vektlegges. De presenterer en modell som kan bidra til å strukturere arbeidet.
Miljøarbeid utføres på mange arenaer i barnevernet og i barne- og ungdomspsykiatrien, både i institusjoner og som forebyggende arbeid på skolefritidsordninger, ungdomsklubber og i oppsøkende tjenester. Grønvold og Storø tar til orde for at det skal stilles noen krav til hvordan miljøarbeidet skal gjennomføres. De presenterer en systematisk arbeidsmodell som gir rammer for hvordan barnevernpedagoger og andre kan utføre miljøarbeid i praksis.

Profesjonelt miljøarbeid bygger på at arbeidet er systematisk og refleksivt. I denne boka viser forfatterne hvordan miljøarbeidet kan gjøres i partnerskap med barn og ungdom; hvilke vurderinger som må gjøres, hvordan mål kan settes og tiltak iverksettes for å skape positive endringer. Det legges vekt på å vurdere og evaluere under arbeidets gang, slik at målene og tiltakene kan justeres underveis - og at miljøarbeidet må dokumenteres.

Erik Grønvold er psykolog. Jan Storø er barnevernpedagog og cand.polit., og har blant annet gitt ut bøkene Klar, ferdig, flytt - verktøykasse for ungdom (2003) og Sosialpedagogisk praksis - det handler om hva du gjør (2008). Begge er ansatt ved barnevernpedagogutdanningen ved Høgskolen i Oslo.

«...jeg vil anbefale boka til alle som jobber eller skal jobbe systematisk med barn og unge.» Elin Lindberg Kjeldsen i Fontene.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017228
  • Publication date: 05.07.2010
  • Book group: 213
Jan Storø

Jan Storø

Jan Storø er barnevernspedagog og cand.polit. Han er dosent ved barnevernspedagogutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Storø har tidligere publisert blant annet «På begge sider av atten. Om ungdom, barnevern og ettervern» (2001) og «Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet» (2012).
More about the author