Choose format

A new edition is expected
NOK 479
A new edition is expected

MMPI-2

Kartlegging av psykopatologi og personlighet. 3. utgave
MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) er en av de mest brukte testene i klinisk psykologi og vil nok forbli det i fortsatt mange år. Det betyr at MMPI-2 har funnet sin form og har en solid base i forskning og klinisk praksis.

Professor Odd E. Havik har gjennom mange år kurset både psykologistudenter og psykologer i bruk av MMPI-2. I denne boken beskriver han bruk av MMPI-2 som et hjelpemiddel for klinisk-psykologisk diagnostikk og planlegging av psykologisk behandling.

Boken fyller to behov: For det første skal den gi en innføring i bruk av MMPI-2 for psykologistudenter og psykologer som har lite forhåndskunnskap om denne metoden. For det andre skal den dekke behovet for en oppslagsbok i tolkninger av MMPI-2 for den erfarne bruker.
En rekke spesialskalaer i MMPI-2 blir beskrevet og vurdert, og boken har også eksempel på tolkning av protokoll og rapportskriving.

I denne tredje utgaven av MMPI-2 beskriver forfatteren utviklingen av nye MMPI-2-skalaer - Restructured Clinical Scales - og en helt ny bruk av MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017518
  • Publication date: 09.07.2010
  • Book group: 214

Odd E. Havik

Odd E. Havik er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han har omfattende erfaring med personlighetsdiagnostikk og psykoterapi gjennom klinisk praksis, undervisning, veiledning og forskning.
More about the author